انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

               اعضای انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی 
نام شرکت نام مدیرعامل نماینده در انجمن تلفن فکس همراه آدرس شرکت
1- معیار سازه برتر مهندس مدیریان خانم مهندس کلالی 35226701-2 35226703 9155051781 میثاق 4 - مجیدیه 14 - مجتمع گیتی - واحد 101
2- کاوش تدبیر آزمون دکتر پور عباس مهندس غلامرضا رضایی 35098152 35098152 9155102752 وکیل آباد 64 - بنفشه 11 - پلاک 5
3- جوش گستر توس مهندس کیهانفر مهندس قربانی 36053232
36053030
36075460
36046348
36053232
36053030
36075460
36046348
9151105506 میدان استقلال-آزادی 2-پلاک 15
4- خوب آزمای توس دکتر خجسته دکتر خجسته 38432549-40 38418689 9151163823 احمدآباد-خ ابومسلم-بین ابومسلم 5و7-پلاک 79
5- جوش آزما شرق مهندس کروچی مهندس کروچی

35098476

35025706

35097939 9153156063 فارغ التحصیلان 6-پلاک 7-طبقه 3
6- ایمن آزمای شرق مهندس اسلامی راد مهندس اسلامی راد

38847748

38847837

38847749 9151800165 خاقانی 17 - پلاک 224
7- جوش آزمون خاوران مهندس دوزنده مهندس دوزنده 32400220-4 32400225 9153053840 بلوار وکیل آباد - خیابان شریف - پلاک 68
8- پویشگران کیفیت پارس مهندس پورعلی مهندس پورعلی

36040240

36071494

36065281

 

36065281

 

9151131387 خ استقلال - بین استقلال 2 و 4 - پلاک 16 
9- بهینه گستر جوش مهندس چنارانی مهندس چنارانی 37274749 37274749 9155071988 بلوار ابوطالب-ابوطالب18-پلاک1
10- توس آزمون شرق مهندس کافیان مهندس کافیان

38840950

38840960

38840970

38840950 9155100136 بین اقبال 13 و 15 -  پلاک 91
11- خاک بتن جوش پارسیان پاژ مهندس اورنگی مهندس اورنگی 36033028 36033028 9151256063 سید رضی 53 - پلاک 291
12- مقاوم اتصال آساک مهندس خزائی مهندس تقدیسی 47217780 47244899 9153814341 قوچان-خ امام خمینی-خ ناصرخسرو 1-پلاک167
13- کیمیا صنعت شرق مهندس شمقدری مهندس شمقدری 36036483-5

36036483-5

02189773413

9153002107 بلوار سید رضی - نبش سید رضی 34 - پلاک 272 طبقه دوم - واحد 4  
14- سیما شهر آزما مهندس کریمپور مهندس غلامی 372665071 37294311 9153043841 کلاهدوز 24/1 - پلاک 311
15- آزمایشگاه مکانیک خاک مهندس قلی زاده مهندس کراچیان 37613021 37612506 9155108587 تقاطع خیام و سجاد جنب اداره کل راه و شهرسازی
16- مهاب ثامن مهندس مجتبوی مهندس غزنوی 38438092 38405986 9153172586 سه راه ادبیات-نرسیده به چهارراه پل خاکی-مسعودشرقی-پلاک 47
17- پارس سامان توس مهندس حکیمی راد مهندس حکیمی راد 38451601 38408714 9153119682 کلاهدوز16/1.سلمان فارسی 6 . پلاک 30
18- سنجشگران کیفیت بارثاوا مهندس ملیحه حسن زاده دکتر شاطریان 38839203 38839203 9153137962 میدان حر- نبش خ صا رمی - مجتمع ارم - واحد 305
19- بهین طرح روماک مهندس تهرانی مهندس ملائکه 36023537 36023527 9153241246 بلوار معام - خ فرهنگ 10 - سروش 10 - پلاک 119
20- آذین خاک پی مشهد مهندس ماهر مهندس ماهر 35246884 35246884 9156221242 بولوار الهیه - میدان دوم - مجتمع ولیعصر
21- دوا م جوش جهان زیست مهندس سرابی مهندس سرابی 36632123 36632123 9153076016 بلوار شریعتی - بین شریعتی 4 و 6 - پلاک 168 - طبقه همکف
22- پویش آژند نوید شرق  مهندس صیامی مهندس رمضانی 36064948 36064948 9154227913 جلال آل احمد 58 - پلاک 203/1
23-نیایش خاور توس مهندس صادقی مهندس برازنده 38827129 38827129 9153175002 هنرستان 40 - پلاک 72
24- پایدار پی پایش آروند 
مهندس  دهشکی مهندس شارک  38829845 38829845   9153256957 بلوار پیروزی - سرافرازان 7 - پلاک 30 
25- پی آزمون شرق  مهندس نخعی زاده    مهندس نخعی زاده 38679395  38679395  9155135591  شهید قانع 16 - پلاک 21 
26- تحکیم کاوان نواندیش پایا  مهندس عاقل  مهندس رضائی 36043954   36043954 9153185450  امامت 70 - جلال 67 - پلاک 66 - طبقه همکف 
27- بتن خاک توان پویا  مهندس تخم افشان  مهندس غزنوی 

 44297624

44297625 

38681866  9153172586  سبزوار - اسدآبادی 3 - پلاک 6 
28- جوش بتن میهن مهندس امیرپروانه  مهندس امیرپروانه

44658376

44658376 9153718654 هویزه 37 - پلاک 34
 29- پیشگامان کیفیت البرز  مهندس اسدی  دکتر علی یوسفی   36212787 36212787   9155739100 امامیه 56 - پلاک 17  
30- آساتکین آروین توس مهندس امینی زاده مهندس میثم مومن  38674560 38674560 9120570674 بین وکیل آباد 24 و 26 - پلاک 628 - طبقه همکف
31-فنی و مهندسی دکتر انصاری دکتر انصاری دکتر انصاری 37237170 38692007 9151071336 موسوی قوچانی 11 - پلاک 11
32- اوژن آزما پارت  مهندس آرش صالحی خانم مهندس پناهی 9155893882 9223689818 9223689818 صیاد 20/11 - پلاک24
33-پایش خاک و سازه مهندس غدیرزاده مهندس غدیرزاده 36057823 36057823 9153146504 سید رضی 20 - پلاک 242
34-آرمان سازه سناباد مهندس عباس زاده مهندس عباس زاده 35240246 3524046 9150707570 اقدسیه 9 - رحمانی9 - رمضانی 5 - پلاک 9
 35-آشیان سبزاردیبهشت  مهندس باران بارانی  مهندس هنرور  36040291 36040291  9153215462 امامت 29 - پلاک 115 
36-تحلیل بتن خراسان مهندس افسری مهندس افسری 9151155869 9151155869 9151155869 آزادی 91 - سعادت 4 - پلاک 5
 37-آدرین جوش بتن مهرآزما  مهندس قائنی نژاد مهندس قائنی نژاد  36045780   36045780 9368950045 سیدرضی34 - پلاک 398 
 38-آرتین شالوده سامان مهندس اخوت   مهندس بلوری 36079345  36016382  9155575787  سجاد - انتهای حامد شمالی - گلشن3 - پلاک448 
 39- پی گستر بام اسپادانا مهندس امیر جعفری     مهندس حسین جلیلیان 35012763   35012763 9152373667  اقبال 13- پلاک 527 
 40- آرمان بهین سان آریا  مهندس حاذقی پور  مهندس بلوری  36023526 36023526  9153241246  بلوار حجاب - حجاب40 - جنب پلاک 2 
41- جوش پایش خراسان مهندس امیدوار مهندس رجبی 9159073825 9159073825 9159073825 روبروی هاشمیه 59 - پلاک 28
42- آباد کوشک افق کیان مهندس تیموری مهندس عبدالله نژاد 35014516 35014516 9155149372 فارغ التحصیلان 18 - پلاک 18
43- الماس کاوش اندیش کوشا مهندس رحیمی مهندس رمضانی 36017618 36017618 9159061904 امامت 17 - پلاک 64