انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

               اعضای انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی 
نام شرکت نام مدیرعامل نماینده در انجمن تلفن فکس همراه آدرس شرکت
1- معیار سازه برتر مهندس مدیریان خانم مهندس کلالی 35226701-2 35226703 9155051781 میثاق 4 - مجیدیه 14 - مجتمع گیتی - واحد 101
2- کاوش تدبیر آزمون دکتر پور عباس مهندس غلامی 35098152 35098152 9155102752 سجادیه 73 - پلاک 115
3- جوش گستر توس مهندس کیهانفر مهندس قربانی 36053232
36053030
36075460
36046348
36053232
36053030
36075460
36046348
9151105506 میدان استقلال-آزادی 2-پلاک 15
4- جوش آزما شرق مهندس کروچی مهندس کروچی

35098476

35025706

35097939 9153156063 فارغ التحصیلان 6-پلاک 7-طبقه 3
5- ایمن آزمای شرق مهندس اسلامی راد مهندس اسلامی راد

38847748

38847837

38847749 9151800165 پیروزی - شهید کاوه 13 - پلاک 19
6- جوش آزمون خاوران مهندس دوزنده مهندس دوزنده 32400220-4 32400225 9153053840 بلوار وکیل آباد - خیابان شریف - پلاک 68
7- پویشگران کیفیت پارس مهندس پورعلی مهندس پورعلی

36040240

36071494

36065281

 

36065281

 

9151131387 خ استقلال - بین استقلال 2 و 4 - پلاک 16 
8- خاک بتن جوش پارسیان پاژ مهندس اورنگی مهندس اورنگی 36033028 36033028 9151256063 سید رضی 53 - پلاک 291
9- مقاوم اتصال آساک مهندس خزائی دکتر خسروی 47217780 47244899 9153814341 قوچان-خ امام خمینی-خ ناصرخسرو 1-پلاک167
10- کیمیا صنعت شرق مهندس شمقدری مهندس شمقدری 36036483-5

36036483-5

02189773413

9153002107 بلوار سید رضی - نبش سید رضی 34 - پلاک 272 طبقه دوم - واحد 4  
11- سیما شهر آزما مهندس کریمپور مهندس غلامی 37236625 37294311 9153043841 کلاهدوز 24/1 - پلاک 311
12- آزمایشگاه مکانیک خاک مهندس قلی زاده مهندس کراچیان 37613021 37612506 9155108587 تقاطع خیام و سجاد جنب اداره کل راه و شهرسازی
13- مهاب ثامن مهندس مجتبوی مهندس غزنوی 38438092 38405986 9153172586 سه راه ادبیات-نرسیده به چهارراه پل خاکی-مسعودشرقی-پلاک 47
14- پارس سامان توس مهندس حکیمی راد مهندس حکیمی راد 38451601 38408714 9153119682 کلاهدوز16/1.سلمان فارسی 6 . پلاک 30
15- سنجشگران کیفیت بارثاوا مهندس ملیحه حسن زاده دکتر شاطریان 38829311 38839203 9153137962 فکوری 45 - بهاران 10 - پلاک 14
16- بهین طرح روماک مهندس تهرانی مهندس ملائکه 36023537 36023527 9153241246 بلوار معلم - خ فرهنگ 10 - سروش 10 - پلاک 119
17- آذین خاک پی مشهد مهندس ماهر مهندس ماهر 35246884 35246884 9156221242 بولوار الهیه - میدان دوم - مجتمع ولیعصر
18- دوا م جوش جهان زیست مهندس سرابی مهندس سرابی 36632123 36632123 9153076016 بلوار شریعتی - بین شریعتی 4 و 6 - پلاک 168 - طبقه همکف
19- پویش آژند نوید شرق  مهندس صیامی مهندس رمضانی 36064948 36064948 9154227913 جلال آل احمد 58 - پلاک 203/1
20-نیایش خاور توس مهندس صادقی مهندس برازنده 38827129 38827129 9153175002 هنرستان 40 - پلاک 72
21- پایدار پی پایش آروند 
مهندس  دهشکی مهندس شارک  38829845 38829845   9153256957 بلوار پیروزی - سرافرازان 7 - پلاک 30 
22- پی آزمون شرق  مهندس نخعی زاده    مهندس نخعی زاده 38679395  38679395  9155135591  شهید قانع 16 - پلاک 21 
23- تحکیم کاوان نواندیش پایا  مهندس عاقل  مهندس رضائی 36043954   36043954 9153185450  امامت 70 - جلال 67 - پلاک 66 - طبقه همکف 
24- بتن خاک توان پویا  مهندس تخم افشان  مهندس غزنوی 

 44297624

44297625 

38681866  9153172586  سبزوار - اسدآبادی 3 - پلاک 6 
25- جوش بتن میهن مهندس امیرپروانه  مهندس امیرپروانه

44658376

44658376 9153718654 هویزه 37 - پلاک 34
26- پیشگامان کیفیت البرز  مهندس اسدی  دکتر علی یوسفی   36212787 36212787   9155739100 امامیه 56 - پلاک 17  
27- آساتکین آروین توس مهندس امینی زاده مهندس میثم مومن  38674560 38674560 9120570674 بین وکیل آباد 24 و 26 - پلاک 628 - طبقه همکف
28-فنی و مهندسی دکتر انصاری دکتر انصاری دکتر انصاری 37237170 38692007 9151071336 موسوی قوچانی 11 - پلاک 11
29- اوژن آزما پارت  مهندس آرش صالحی خانم مهندس پناهی 9155893882 9223689818 9223689818 صیاد 20/11 - پلاک24
30-پایش خاک و سازه مهندس غدیرزاده مهندس غدیرزاده 36057823 36057823 9153146504 سید رضی 20 - پلاک 242
31-آرمان سازه سناباد مهندس عباس زاده مهندس عباس زاده 35240246 3524046 9150707570 اقدسیه 9 - رحمانی9 - رمضانی 5 - پلاک 9
32-آشیان سبزاردیبهشت  مهندس باران بارانی  مهندس هنرور  36040291 36040291  9153215462 امامت 29 - پلاک 115 
33-تحلیل بتن خراسان مهندس افسری مهندس افسری 9151155869 9151155869 9151155869 آزادی 91 - سعادت 4 - پلاک 5
 34-آدرین جوش بتن مهرآزما  مهندس قائنی نژاد مهندس قائنی نژاد  36045780   36045780 9368950045 سیدرضی34 - پلاک 398 
 35-آرتین شالوده سامان مهندس اخوت   مهندس بلوری 36079345  36016382  9155575787  سجاد - انتهای حامد شمالی - گلشن3 - پلاک448 
 36- پی گستر بام اسپادانا مهندس امیر جعفری     مهندس حسین جلیلیان 35012763   35012763 9152373667  اقبال 13- پلاک 527 
 37- آرمان بهین سان آریا  مهندس حاذقی پور  مهندس بلوری  36023526 36023526  9153241246  بلوار حجاب - حجاب40 - جنب پلاک 2 
38- جوش پایش خراسان مهندس امیدوار مهندس رجبی 9159073825 9159073825 9159073825 روبروی هاشمیه 59 - پلاک 28
39- آباد کوشک افق کیان مهندس تیموری مهندس عبدالله نژاد 35014516 35014516 9155149372 فارغ التحصیلان 18 - پلاک 18
40- الماس کاوش اندیش کوشا مهندس رحیمی مهندس رمضانی 36017618 36017618 9159061904 امامت 17 - پلاک 64
41-آروین گران خاک بتن جوش
مهندس سورگی
مهندس عامری
36146285
36146285
9157404329
امامت 45 - پلاک 97
42-آریان بتن جوش آراد مهندس عطارزاده مهندس باشی 9157025547 9157025547 9157025547 بین معلم 77 و 79 پلاک 73
43-آمایش گستر پی تا بام توس
مهندس رضوی پناه
مهندس اکبری
36061576
36061576
9156233068
امامت 47 - پللاک 54
44-جوش کاوش گستر آکام
مهندس حسینی
مهندس ثانی خانی
9365994977
9365994977
9365994977
قاسم آباد - بلوار شریعتی - بین حجاب و اندیشه - پلاک 78
45-نیک اساس آزمای مشهد
مهندس قاسم پور
مهندس تقوی
38811841
38811841
9155855561
هاشمیه 34 - پلاک 71
46-سازه پی آزما بارثاوا
مهندس قندی
مهندس کیوانلو
35014938
35014938
9390211005
فارغ التحصیلان 6 - پلاک 15
47- پایدارپی آرتان توس
مهندس تقی زاده
مهندس زارعی
38838570
38838570
9157018215
کوثرجنوبی 20- بعد از چهار راه اول - پلاک 31
48- دقیق آزمون تحکیم توس
مهندس فاطمه فاتحی
مهندس فاطمه فاتحی
36035020
35035020
9155326618
سیدرضی 34 - نبش چهارراه اول - پلاک 285
49- گوهر آزما فرتاک پاژ
مهندس مهسا توانگر
مهندس دلاوری
35091722
35091722
9336695453
بیبن پیروزی 75 و77-  پلاک 81
50- آزمون تحکیم رضوان
مهندس مسگر
مهندس پورنوروز
36110212
36110212
9156564330
معلم 14 -قاسمی 19 - پلاک 151
51-ثمین پی تحکیم آزما
مهندس خدمتی مقدم
مهندس سیفی زاده
35020825
35020825
9153217553
لادن 41- گلدیس 3 - پلاک 77
52-کاوش خاک ظریف
مهندس محمودیان
خانم مهندس دلدار
38688640
38688640
9158991418
تقاطع بلوار لادن وفکوری -میدان لاله - پلاک 125

53-تندیس آزما نوین پارس

مهندس قشلاقی
مهندس خیر خواه
38940062
38940062
9153060366
دانش آموز 40 - پلاک 556

54- کنکاو آزمون پژواک پاژ

مهندس سیستانی
مهندس مجتبی کیوانلو
35013848
35013848
9155132353
فارغ التحصیلان 1 - پلاک 23

55-آزمون سازه هیراد نقش

مهندس عطاپور

مهندس عطاپور

38715290 38715290 9153175837 فکوری 85 - پلاک 74 

56-گوهرآزمای الماس گیتی

مهندس ایزدی

دکتر خسروی

36014798 36014798 9155297949 سید رضی 8 - پلاک 248

57- سازه آزمای نگین پارس

مهندس ملکیان

دکتر خسروی

38831416 38831416 9155247941 هاشمیه 5 - پلاک 11

58- الماس بنیان شرق

دکتر خسروی 

دکتر خسروی  

09155247491  09155247941 9155247941  سید رضی 8 - پلاک 248  

59- ماند سازان توس 

دکتر بلوری 

خانم مهندس جوانخواه

37626145 37626145 9153500093 فلسطین 12 - پللاک 1/34

60-کنکاش پی سناباد 

مهندس بهادری

مهندس بهادری

9151160765 9151160765 9151160765 خ مهندس (پیام) 12 - پلاک20

61-جوش پژوهش بتن پویش

مهندس محسن غفاریان

مهندس محسن غفاریان

36080203 36080203 9155048293 امامت 1 - پلاک 100

62- آرمان آمایش خاک و پی نگین الماس

مهندس قاضی خانی 

خانم مهندس جوانخواه

36023506 36023506 9153500093 جلال آل احمد 50 - قاسمی 5 - پلاک 167

63- خاک و سازه پارس شارستان طرح

مهندس رضایی

خانم مهندس جوانخواه

36062273 36062273 9153500093 عدل 23- پلاک 203/1

64- بازرسی فنی پرهون توس 

مهندس مبرزائی

مهندس میرزائی

37282353 02141425555 9157075596 کلاهدوز35 - سمت راست کوچه اول - پلاک 46

65- استوار سازان تکتاز 

مهندس الهی نژاد

مهندس الهی نژاد

54983407 54983407 9158078839 کیلومتر 3 جاده کلات - گرجی 8 - پلاک 17

66- آزمون گستر بارثاوا 

مهندس اسماعیلی

مهندس فصیحی

38910882 38910882 9105007668 شاهد 26- پلاک 44
67- پیشگامان اتصالات برتر آسیا  مهندس امیر طراقی مهندس مروی  9156971788 9156971788 9156971788 امامت 31- پلاک 86 
68-زمین ساخت پویان زمان خانم مهندس حجه بخش مهندس چابکی 9365240915 9365240915 9365240915 معلم 44 - قائم مقام فراهانی 24- پلاک 4 
69- مکانیک خاک و بتن آزمون اثر آمایش مهندس حسین مردی خانم مهندس ترکانلو 9157732832 9157732832 9157732832 قاسم آباد - رفیعی 26- میعاد 7/4 - پلاک 45
 70- کاوش آزمون پژواک شرق مهندس رفیعی منش    مهندس رفیعی منش 37673432   9155148565  9155148565 بلوار توس - توس 1 - طالبی 3 - پلاک 22 
71- فیدار بتن فرامانا  مهندس جمال حیدری مهندس جمال حیدری 9216987345 9216987345 9216987345 بلوار پیروزی - دانشکده شهید منتظری - واحد 314
72- جهد آزمای مشهد  مهندس سالاری منش مهندس انصاری مقدم 9151154541 9151154541 9151154541 میدان سپاد - بهارستان 3 - جنب اورژانس 115
73- آوان محک سازه رسا مهندس ذاکرین مهندس ذاکرین 9156242629 9156242629 9156242629 صیاد شیرازی 20/9-پلاک 107
74- هیراد سازه خاک و پی مشهد  مهندس لقمانی  خانم مهندس حجتی  38451109 38451109 9154124727 سید رضی 28 - پلاک 267
75 - آوید گستر شهیر  مهندس قاسم پور مهندس قاسم پور 38811841 38811841 9151573845 هاشمیه 34 - پلاک 71

76 - شهرآزمون رضوان

مهندس مرادی مقدم
دکتر پورنوروز
35233257
35233257
9156564330
خ دکتر حسابی شمالی 20 - پللاک 39

77 - یکتا پایشگران آزمون

مهندس طوفانی
مهندس طوفانی
38436522
38436522
9155156302
سناباد 54 - پلاک 64 - واحد 4

78- نیک آزمای ماهور

مهندس آرین راد
مهندس آبروان
9358950709
9358950709
9358950709
نبش شریعتی 78 - پلاک 1

79 - آذرجوش بتن ساتراپ

مهندس علی رسولیان
مهندس محمد نیازی
36074142
9158975394
9158975394
امات 40 - پلاک 91