انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی

The Khorasan Razavi Society of Technical Inspection

تاریخچه انجمن شرکت های بازرسی فنی خراسان


اندیشه آغازین ایجاد تشکلی برای حل مسایل مربوط به شرکتهای بازرسی فنی در استان خراسان ، از سال 1385 در میان  شرکتهای  بازرسی  فنی استان خراسان  شکل گرفت  و در نهایت  به  همت بنیانگذاران و نمایندگان شرکتها ،  انجمن صنفی کارفرمایان  شرکتها ی  بازرسی  فنی خراسان  در آذرماه  سال 1385 به  عنوان نخستین انجمن بازرسی فنی در ایران توسط شرکتهای بازرسی فنی در شهر مشهد شکل گرفت .

مشخصات حقوقی انجمن بر اساس قوانین جاری وزارت کار و امور اجتماعی :
این انجمن دارای شخصیت  حقوقی مستقل و استقلال مالی بوده  و به صورت صنفی ، غیر انتفاعی وغیر سیاسی بنا به تعریف اساسنامه در استان خراسان رضوی می تواند فعالیت نماید .

تشکیل این انجمن  بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است .

 

نظام نامه انجمن شرکت های بازرسی فنی خراسان

هدف و دامنه‌ی کاربرد :

هدف  از تدوین این نظام‌نامه ، ایجاد یک ساختار برگرفته از اساسنامه در جهت تعریف و برگردان خواست‌های صنفی در قالب یک نظام هدفمند، برای ترسیم چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت تصمیم‌گیری‌ها برای رسیدن به هدف می‌باشد که منجربه تعریف سند راهبردی  با محتوای مندرج و برمبنای اساسنامه‌ی انجمن می‌گرددکه به ‌طورکلی مسیروبرنامه‌ی حرکت و توسعه‌ی انجمن؛ در مورد مشخصات و روش تحقق اهداف انجمن را تعیین می‌نماید.
این اهداف بر اساس بند 2 سند راهبردی تعیین گردیده است.

یادآوری: این سند دست‌کم سالی یک‌بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و تغییرات در آن بر اساس نظر اکثریت آرای هیات‌مدیره مجاز و لازم‌الاجرا خواهد بود .

تعاریف:

انجمن: انجمن کارفرمایان شرکت‌های بازرسی فنی خراسان که به اختصار انجمن نامیده می‌شود.
موضوع انجمن : هرگونه فعالیت صنفی و مهندسی که  بعنوان عملیات  بازرسی  فنی  تعریف می‌شود و در  حیطه‌ی  تعریف انجمن قرار دارد .  

این فعالیت‌ها عبارتند از:

  • بازرسی وکنترل کیفی تجهیزات، قطعات، ماشین‌آلات و فرآورده‌های صنعتی و غیرصنعتی.
  • بازرسی وکنترل کیفی مواد و مصالح به صورت خام، نیم‌ساخته و تمام‌ساخته در همه‌ی زمینه‌های قابل تعمیم به بازرسی فنی.
  • آزمایشگاه کنترل کیفیت و بازرسی جوش در زمینه‌ی آزمون‌های مخرب و غیرمخرب.
  • اندازه‌گیری، کنترل و کالیبراسیون مواد، تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح و مواد.
  • آزمایشگاه ژیوتکنیک و مصالح ساختمانی.
  • فعالیت‌های مرتبط با موضوع‌انجمن در زمینه‌ی استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت و استانداردهای مربوطه.
  • آموزش‌های مرتبط در همه‌ی زمینه‌های بالا.

سند راهبردی :  مجموعه‌ی تعاریف ، خط‌ مشی ‌ها و استراتژی راهبردی انجمن در جهت  انجام  وظایف  محول در اساسنامه که بر اساس آن فلسفه‌ی وجودی انجمن تعریف شده است .

بیانیه ماموریت انجمن شرکت های بازرسی فنی خراسان


رسالت انجمن در راستای تحقق اهداف و تدوین نظام‌نامه در بیانیه‌ای به شرح ذیل خلاصه می‌گردد:

مشتریان این انجمن :
 این انجمن به‌طور کلی دارای دو گروه اصلی مشتری می‌باشد :
مشتریان داخلی: شامل همه‌ی اعضای حقوقی و حقیقی انجمن .
مشتریان خارجی :  شامل همه‌‌ی افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی ، و نیز همه‌ی افرادی که به ‌نوعی در تعامل با انجمن بوده ولی عضو انجمن   نمی‌باشند .

مشتریان این انجمن از یک طرف منافع انجمن را به‌طور مستقیم یا  غیر مستقیم تامین نموده؛ و در مقابل انجمن نیز منافع ایشان  را در حد توان  تعریف  شده‌ی  خود تامین می‌نماید ؛ به ‌گونه‌ای که دست‌آورد  این تعامل منجر به یک  ارتباط « برنده- برنده » خواهد شد .

مکان جغرافیای فعالیت این انجمن به ‌طور خاص در استان خراسان رضوی و در صورت امکان و نداشتن  منع قانونی بر اساس قوانین و مجوزهای وزارت کار و امور و اجتماعی در سایر استان‌ها و  نیز خارج از کشور خواهد بود .

انجمن‌های مشابه و تشکل‌هایی  با اهداف  نزدیک با اهداف این انجمن فرصتی برای  بهبود عملکرد انجمن خواهند بود . این انجمن همکاری مقتضی را با این تشکل‌ها خواهد نمود .

مسئولیت اجتماعی  انجمن (  به‌غیر از اهداف صنفی تعریف شده )  تلاش در جهت حفظ محیط زیست و فعالیت‌های  دارای بهره‌وری گروهی و اجتماعی و خیرخواهانه (بنابه تعریف مهندسی) می‌باشد .

اهداف این انجمن در سه بازه‌ی کوتاه مدت ،  میان مدت و بلند مدت تعیین گردیده است .

فلسفه‌ی وجودی این انجمن برگرفته از محتوای فرآیند بازرسی فنی و کنترل کیفیت از هر حیث می‌باشد .

ویژگی ممتاز این انجمن پایبندی  به اصول اخلاق حرفه‌ای  در رعایت استانداردهای آموزش مستقیم و غیر مستقیم ،  فرهنگ بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها و همچنین رازداری، صداقت و درستکاری می‌باشد.

این انجمن برای اعضای خود  ارزش‌های والای انسانی را مدنظر قرار داده و به‌عنوان مشتریان داخلی از هر گونه حمایت مادی  و معنوی در حد توان خود دریغ نخواهد نمود.

برای رسیدن به اهداف و تداوم فعالیت انجمن، رعایت کیفیت در ارایه‌ی خدمات بر مبنای آرمان و مسئولیت اجتماعی تعریف شده و در صورت ضرورت فراتر از نظر مشتری مد نظر قرار می‌گیرد.

تکنولوژی و توسعه:
انجمن استفاده از تکنولوژی روز در حد توان و نیاز و نیز گسترش کمی و کیفی ارایه‌ی خدمات را ضرورت انکار ناپذیر بقای خود می‌داند.

آرمان انجمن: رسیدن به بالاترین جایگاه ممکن در بین انجمن‌های مشابه و رضایت نسبی اعضای خود و ارایه‌ی بهترین کیفیت شغلی در اصناف مهندسی می‌باشد.